2013: Възражение от живущите около парка

Общински съвет опитва да измени съществуващия подробен устройствен план, като добавя още парцели за застрояване, за сметка на малкото останала зелената площ. Постъпва възражение подписано от 233-ма живущи в непосредствена близост до парк Бедечка – на улица Иван Вазов и в кв. Самара 3. Възражението посочва редица законови проблеми. Общината не взима под внимание възражението.

vazrazhenie_24.07.2013.pdf


vyzrajenie_2013.JPG.jpg