2011: Промяна на Общия устройствен план на града, унищожаващ огромна част от парка

Общински съвет приема промяна на Общия устройствен план на град Стара Загора и отрежда територията на парк „Бедечка“ за застрояване – в противоречие на чл. 62а от Закона за устройство на територията.

Protokol_OUP_2011.pdf

По неверни данни, подадени от собствениците на имоти, РИОСВ решава, че за територията на парка няма нужда да бъде извършвана екологична оценка.

Ekologichna_ocenka_2011.pdf

В Подробния устройствен план се предлага недопустима корекция на речното корито. Много от неточностите като несъответствия с ОУП, очевидни липси в документацията, противоречие с норми и т.н., близо 20(!) нарушения са установени от старозагорски архитекти от Камарата на архитектите, инженери и ландшафтни архитекти и са отбелязани в тяхно възражение. Общината го игнорира.

Vazrajenie_Architekti.pdf
oup_2011.JPG.jpg