2005: ОУП 2005

29.12.2005 – Одобрен е ОУП - Общия устройствен план на града, в който като забележка е записано, територията с променено предназначение „да бъде определена като устройствена зона за рекреационни дейности“. В окончателния ОУП тази зона е установена „за спорт и развлечения“.
OUP_2005_resize.jpg