2015: Паспортизация на растителността в парк Бедечка

Паспортизацията се прави 3 години след приемането на ПУП и то под натиск. По-късно "Запазете Бедечка" установява, че много от дърветата изобщо не са били паспортизирани, в резултат на което протича допълнително заснемане на видове. Към юни 2017 г. паспортизираните дървета в парка са близо 3000.
http://www.bedechka.org/content/pasportizaciya-na-park-bedechka-2015

Файлът с част от паспортизацията, насложен върху Подробния устройствен план, дава ясна представа какъв голям процент от растителността е предвидена за унищожаване, ако територията се превърне в квартал....

pasportizacia_1.pdf fito-sanitarna_ekspertiza_1.doc
pasportizacia_1.JPG.jpg