април 2017: Тайно се сформира комисия с цел "Решаване на проблема с Бедечка"

В началото на януари по искане на кмета на община Стара Загора се сформира комисия от 11 общински съветници за изясняване на казуса. Целите на комисията остават спорни и неразбираеми за защитниците на парка. Всъщност от групата "Запазете Бедечка" разбират съвсем случайно за тази комисия и заявяват желанието си да присъстват на заседанията ѝ.

Следват две заседания, в които членовете на комисията изказват спорни становища и подхвърлят притеснителни реплики, показващи сериозната им неосведоменст по казуса, както и липсата на ясни цели за работата на цялата комисия. Общинска дминистрация в лицето на главния архитект Виктория Грозева представя финансов разчет за изграждането на ЧАСТ от инфраструктурата с приблизителни цени, както и цени за отчуждаване на имотите. Цифрите се оказват почти сходни. На третото, финално заседание представителите на "Запазете Бедечка" са помолени да напуснат, защото комисията имала нужда да вземе финалното си решение необезпокоявано. Въпреки липсата на каквито и да било действия от страна на гражданите, които да нарушават "работния процес" в залата на комисията, се налага да напуснат и да изчакат окончателното решение на 19 април.

Докладът на комисията излиза няколко дни по-късно, но закъснението се явява най-малкия проблем. Цифрите, цитирани в този доклад се оказват грубо манипулирани. Цитирани са суми от около 30 млн. за отчуждаване на имотите, ако се предприемат действия за запазване на парка и едва 14 млн. за изграждане на инфраструктура, ако се спре процедурата за промяна на ОУП и се продължи към застрояването на квартал.
Stara_Zagora_Obshina.jpg