декември 2016: Достъп до документите в общинския архив

Членове на "Запазете Бедечка", заедно с наетия от общината адвокат получават достъп до документите по издадените строителни разрешения. Оказва се, че имотите, на които тече строителство и съответно не попадат под забраната са купувани и продавани през годините, а настощите собственици са ги закупили на безумно ниски цени (9600 лв. за прибл. 500 кв.м. при данъчна оценка над 20 хил., а пазарна над 60 хил.)

Откриват се също така множество документи за извършени обезщетения на собствениците на земи в парка още през 60-те години. Казуст става все по-заплетен, а бъдещето на парка все по-реално...
archive_storage.jpg