септември 2017: С 38 гласа "ЗА" беше приет новия ОУП за парк Бедечка

С 38 гласа "ЗА" е приет новия общ устройствен план за територията на парк "Бедечка", който отрежда максимално запазване на зелената зона, но за жалост допуска строителство в най-южната част от парка. Въпреки това около 77% от парка получават официално статут на такъв.

Предстои приемане на нов подробен устройствен план за съответните зони, създаването на който "Запазете Бедечка" ще следи зорко, така че общественията интерес да бъде удовлетворен в максимална степен.

14495360_10210459673465523_4808347565299090962_n.jpg