октомври 2016: Продължават исканията за издаване на строителни разрешения

Изпълняващият временно длъжността главен архитект Виктория Грозева реагира с мълчалив отказ, но РДНСК изпраща заповеди да бъдат издадени, тъй като част от исканията са постъпили преди влизане в сила решението на ОбС от 29.09.2016.
Viktoria_Grozeva_.jpg