април 2017: Взема се решение за иницииране на местен референдум на 18 юни 2017

Вместо гласуване за приемането на проекта за изменение на ОУП за парк Бедечка, общинските съветници вземат решението да инициират референдум, прехвърляйки отговорността за решението на гражданите.

Не става ясно кой, как и кога ще предприеме действия по защита на интереса на общината във връзка с незаконните решения и пороците в документите, открити от "Запазете Бедечка" и наетият от общината юрист. Напротив, задава се въпрос, който противоречи на редица изисквания на Закона за прякото гражданско участие, но въпреки това референдумът е факт.
И може би последният шанс за парк Бедечка...
991_ratio_referendum.jpg