Казусът "Бедечка"

Парк "Бедечка" се рaзпростира на близо 400 декара зелена площ около единствената в града река. В парка има хиляди картотекирани ценни дървета, храсти, свободни пространства и алеи. Лесопарковата площ прелива естествено към влажните зони около река Бедечка. В парка е и уникалното дърво - 600-годишният чинар.

Заради съмнително възстановяване на земеделски имоти в зелените площи, се стигна до план за застрояване. Казусът е знаков за страната. Подобни проблеми има в много български градове и това води до загуби на междублокови пространства и зелени площи, както и до презастрояване. Паркът "Бедечка" трябва да бъде запазен, а за поредица съмнителни, погрешни и порочни решения назад в годините трябва да се направи пълна ревизия. За добросъвестните собственици на терени там трябва да бъде намерено адекватно решение с преговори, медиация и замени. Целта не е зелената площ да се откупи обратно и да се узакони корупция в годините. Целта е справедливост за всички страни в този процес и запазен парк. Това искат хората, обединени около мотото "Запазете Бедечка".