1995: Множествно откази на Поземлена комисия да възстановява имоти в парка

Едно от многото решения на Поземлена комисия за възстановяване на имоти, защото попадат в границите на парка.
__Page_1_resize.jpg
__Page_2_resize.jpg