2003: Решение от 2003 на общински съвет за промяна статута на част от парк Бедечка

С това решение Общинският съвет на практика решава да заличи голяма част от парка. Именно тази част постепенно се превръща в "Казусът Бедечка".
Прегласувано 3 пъти в нарушение на правилника.

reshenie_2003_.pdf