1959: Подготовка за създаването на парк Бедечка

Още през 1959 година се изготвя регулационен план за крайречен парк Бедечка.

Документите на парк съответсвтат на всички изисквания на тогавашното законодателство и изрядността им е неоспорима.

След изработването на регулационния план, не са постъпили възражения от заинтересованите страни. Всички са били доволни...
59_1.JPG.jpg
59_2.JPG.jpg