септември 2016: Кметът отправя мотивирано предложение за промяна на ОУП

На основание консултацията на специалиста по ЗУТ, кметът на община Стара Загора предлага на общински съвет промяна на ОУП в частта за парк Бедечка и последваща промяна на ПУП. Целта е максимално запазване на озеленяването. Позовава се на редица пороци в решения назад в годините, както и на нищожност на взети вече решения.

izmenenie_OUP.pdf

Общински съвет приема с почти пълно мнозинство предложението и възлага на кмета на общината да стартира процедура по измемение на ОУП и ПУП.

Prepis__521.pdf


14542278_1172877789417749_8388756236047134127_o.jpg