2013: Становище "Зелени Балкани"

"Зелени Балкани" установявят наличието на богата флора и фауна и пишат следното: "Поради уникалния за района характер на екосистемата и местообитанията и, както и наличието на голямо количество редки, ендемични и защитени животински и растителни видове на територията и акваторията на парк “Бедечка” ние считаме, че парка трябва да бъде съхранен във вида в който се намира в настоящия момент, като всяка намеса увреждаща комплекса от живи организми и нежива природа би била противозаконна".

Stanovishte_ZELENI_BALKANI.pdf
zeleni_balkani.JPG.jpg