1978: ОУП 1978

Планът недвусмеслено е отредил мястото в зелен цвят - което означава паркова територия.

В тези години паркът променя своето име на парк "Септемврийци", но красотата му остава все същата...
OUP_1978_resize.jpg